CABATO Expanding Hoof System - EHS

Cabato Expanding Hoof System

Konstruerad efter hästens fysionomi

CABATO® är möjligen den första hästsko, som är konstruerad efter hästens fysionomi och som även tar hänsyn till hovmekanismen. Det finns de som använder CABATO® främst som sjukbeslag - vilket naturligtvis fungerar utmärkt. Det är dock vår övertygelse, att om CABATO® används i vila såväl träning, som i lopp och vid annan tävling, kan många av de problem hästar drabbas av helt elimineras.

Fördelar för alla typer av hästar

Alla typer av hästar: travhästar, galopphästar och hopphästar kan dra stora fördelar av att skos med CABATO® - Islandshäst eller sällskapshäst, hästar som används för dressyr eller voltige, alla har en sak gemensamt: Hovmekanismen, som är en förutsättning för en frisk och sund individ.

Vi kallar systemet som medger en naturlig hovrörelse, för Expanding Hoof System, eller EHS.
Konstruktionen är utvecklad av Cabato AB och är världsunik i sitt slag. CABATO® och EHS® är skyddade med patent och är registrerade varumärken till Cabato AB.

CABATO® - Resultat & Komfort

CABATO EHS

Undvik onödigt lidande

Man bedömer att hoven, när hästen är i aktion, träffar underlaget med en kraft om ca. 1500 kg. och man uppskattar att ca. 70% av denna kraft tas upp av hästens ben - hov, leder och senor. Hästskor som är konstruerade med traditionell teknik, medger inte heller någon dämpning i egentlig mening. Det blir ofta hovslagarens otacksamma uppgift, att lappa ihop trasiga hovar. Ibland är detta en nästan ogörlig uppgift, då hoven kan vara så skör att många åtgärder kan visa sig omöjliga att genomföra på ett bra vis. Hästen får ofta utstå ett onödigt lidande, som kanske kunnat undvikas om man använt en hästsko som tar hänsyn till hästens fysionomi.

Hög tid att prova CABATO®

CABATO Effect & Comfort

I travet är det mycket vanligt att hästen sprutas, ofta i framknäna. Många framstående veterinärer är överens om att detta inte kan fortgå utan att påverka hästsporten menligt. Som travsko fungerar CABATO® optimalt. Många hästägare och travtränare har "vittnat" om dess egenskaper, och även om inga kliniska studier genomförts på CABATO® talar resultaten sitt tydliga språk.
Har du inte tidigare provat CABATO® är det hög tid att göra det nu.
Välkommen att kontakta oss för beställning eller mer information.

Sko med CABATO®

Sko med CABATO

För att uppnå full effekt med CABATO bör man följa våra tydliga instruktioner "Sko med CABATO"

Läs mer